KVALITÉ & MILJÖ

Cateringgruppens kvalitetspolicy

Cateringgruppen verkar för att ständigt utveckla sitt kvalitetssäkringssystem. Vi ska alltid tillhandahålla och leverera en jämn produkt, som ska tillfredställa våra kunders behov och uttalade krav på kvalitet. 


Vår miljöpolicy

Cateringgruppen ska verka för att påverka miljön så lite som möjligt inom ramarna för verksamheten, vilket innebär:

• Våra produkter och produktionsmetoder ska kännetecknas av ett miljötänkande. 

• Vi ska aktivt verka för att samarbeta med miljömedvetna leverantörer och partners. 

• Vi ska minska föroreningar av miljön. Gällande lagstiftning ska betraktas som ett minimikrav. 

• Vi ska aktivt arbeta för att förbättra våra betydande miljöaspekter, det vill säga råvaruanvändning, utsläpp till luft, produkter och transporter.Miljö- och kvalitetsstandard

HACCP 
Haccp står för Hazard Analysis and Critical Control Point och är en egenkontroll för livsmedelsföretag numera lagstadgad inom Svensk Livsmedelslagstiftning enligt EG- direktiv 852/2004, som trädde i kraft 1 januari, 2006. Enkelt förklarat en grundläggande metodik för att säkra livsmedlets kvalitet genom hela tillverkningsprocessen och vidare till våra gäster och kunder.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida >>

Logon

Cateringgruppen | Postadress: Köpmangatan 20, 852 31 Sundsvall | Tel 060-55 10 70 | E-post