PRESS & MEDIA

Stacks Image 746
Annons 58x128mm
cateringgruppen_2010_09_03_58x128.pdf

Publicerades i Sundsvall Hockeys matchprogram 2010-2011
Typsnitt:
Georgia bold italic
Century Gothic
Trebuchet MS
användes:
payoff
text
adress/webb
Annons 98x128mm
cateringgruppen_2010_11_22_98x128.pdf

Publicerades i Office Tech nov/dec 2010?
Typsnitt:
Georgia bold italic
Century Gothic
Trebuchet MS
användes:
payoff
text
adress/webb
Kuvert C5 229x162mm
cateringgruppen_2010_10_25_C5.pdf
Typsnitt:
Georgia bold italic
Century Gothic
Trebuchet MS
användes:
payoff
text
adress/webb
Brevpapper A4
cateringgruppen_2010_10_26_brevpapper.pdf
Typsnitt:
Georgia bold italic
Century Gothic
Trebuchet MS
användes:
payoff
text
adress/webb
Visitkort 55x90mm
cateringr_visit_2010_10_26.pdf
Typsnitt:
Georgia bold italic
Century Gothic
Trebuchet MS
Namn:

Patrik Helsing
Thomas Feist
användes:
payoff
text
adress/webb
Loggor och original: Joakim Söderberg, Foxsound • Tel: 070-215 03 62

Cateringgruppen | Postadress: Köpmangatan 20, 852 31 Sundsvall | Tel 060-55 10 70 | E-post